QUINS LLIBRES.....


"Quins llibres han de llegir els nens" és la publicació quadrimestral del seminari que actualment apareix a l'Epèrgam. En aquesta publicació hi figuren els títols de literatura infantil i juvenil seleccionats com a més rellevants. El nostre treball, però, va més enllà, ja que molts llibres que segons el nostre parer són prou dignes, perquè no destaquen com a innovadors de text o d'il·lustracions, no figuren en la publicació.

Des del començament del seminari, als anys seixanta, s'ha anat elaborant una base de dades amb tots els llibres treballats, tots classificats per edat i tipologia, i alguns amb comentari incorporat. Actualment aquesta base de dades abasta uns vint mil títols.

Pensem que aquest treball cal que es conegui ja que pot ser útil per a totes les biblioteques, sobretot les escolars. És per això que posem el fitxers comprimits a la vostra disposició.

Us podeu baixar , si així us convé, els Quins llibres...? Tria 2010 amb el format PDF

Tria_quins_2010.pdf

Agraïm a la Fundació Propedagògic la seva col·laboració en la revisió de la base de dades del Quins Llibres...?

Fundació Propedagògic

INICI