Sobres de Sucre

Ho sento!
Tornaré el mes que ve.

Gràcies!


Sorry!
I'll return next month.

Thanks!