Cançó africana

Aminu, kaliwa
mikalisene atiwa!
Aminu, kaliwa
mikalisene ó!

Miru, endewa,
mikalisene atiwa!
Miru, endewa,
mikalisene ó!

LLetra i música: Dolors Mestre


Aplicació: Cicle Inicial


Instrumentació proposada:
 
- Percussió indeterminada: maraques, claves, caixa xinesa, xinxines, timbales

- Percussió determinada: Carillons, xilofons i metal.lofon
 
- Veu.