Els gats
Cinc gats esperaven un ratolí,
no el veuren, no el senten i passa el matí.
Miau, miau! Miau, miau!
I passa el matí.

Cinc gats s'avorreixen no saben què fer.
La gana els turmenta, se'n van al carrer.
Miau, miau! Miau, miau!
Se'n van al carrer.

Cinc gats a la cuina hi han fet un forat:
pernil, xocolata, tot s'ho han acabat.
Miau, miau! Miau, miau!
Tot s'ho han acabat.

Cinc gats ara es queixen que els han perseguit,
i els cops de l'escombra fan mal si és de nit.
Miau, miau! Miau, miau!
Fan mal si és de nit.


LLetra i Música: 
Karl Foltz


Adaptació: M. Martorell

Aplicació: Cicle Inicial


Cançoners:  "L'esquitx 4" (Nº20)


Instrumentació proposada:

- Percussió indeterminada: maraques, claves, timbales i xinxines
 
- Percussió determinada: carillons, xilofons
 
- Acompanyament de piano