Virus

Els virus són estructures que no es poden considerar pròpiament com a éssers vius, ja que no estan formats per cèl·lules i no duen a terme els processos característics de la nutrició i la relació. Pel que fa a la reproducció, aconsegueixen de multiplicar-se però sempre com a paràsits en l'interior de les cèl·lules dels éssers vius. Quan això succeeix, es diu que el virus ha infectat un ésser viu.
Els virus tenen unes dimensions molt petites, i per això els hem d'observar al microscopi electrònic.
La càpsida és l'embolcall extern del virus que està format per proteïnes.
En el seu interior es troba una molècula d'àcid nucleic (DNA o RNA) que té capacitat per a fer còpies de si mateixa i sintetitzar les proteïnes de la càpsida.