Com sóc i com m'agradaria ser

Del blog Educació emocional, una manera de viure, per M. Teresa Abellan Pérez.


Aquesta activitat que us presento la vaig adaptar d’un material que va arribar a les meves mans quan treballava en un centre d’educació especial.

Torna a sorgir la idea que de tot el material cal fer una adaptació sempre analitzant quin és l’objectiu de la sessió i sobretot, a qui va dirigida l’activitat. Un mateix material pot tenir funcionalitats i/o objectius diferents.

BLOC TEMÀTIC: Consciència emocional

OBJECTIU i/o FINALITAT DE LA SESSIÓ:

Prendre consciència emocional de com ens sentim.
Compartir el criteri personal amb la resta de companys.
Acceptar les possibles discrepàncies.

AGRUPACIÓ: Gran grup

FONT: Adaptació de M. Teresa Abellan d’un altre material.

RECURSOS I MATERIAL:

Cartronets amb dibuixos i qualitats de les persones
Pissarra i guixos

DESENVOLUPAMENT:

S’inicia la sessió explicant en que consistirà l’activitat i es fa una introducció de com podem ser les persones. Som iguals? Som perfectes? Cadascú sap com és?

Cal anar arribant a la idea que som persones dins la globalitat. Amb els nens podem parlar de com som per fora i remarcar que per dins també d’una manera determinada.

Amb el material al davant , cartronets amb dibuixos i qualitats escrites, es dibuixen dos grans cercles a la pissarra i es demana que surti algun infant de forma voluntària. El nen/a ha de llegir el contingut del catró i decidir si l’enganxa dins el cercle depenent de si creu té aquella qualitat o actitud. Com creus que ets?

Una vegada el nen ha enganxat cada cartronet dins el cercle, la resta de compnays/es diuen què en pensen, si creuen que té una percepció errònia, encertada, etc.

Més tard es fa el mateix amb el cercle, Com m’agradaria ser?

En aquest feedback poden sortir les reflexions interessants respecte la perfecció de les persones, aclarir i conèixer el significat d’alguns conceptes nous que els nens van dient com ara: què vol dir ser bona persona, plantejar-se si hi ha males persones al món,…

També poden dir qualitats del nen que el material no reflecteix i es pot apuntar a la pissarra amb el guix o enganxant un paper. La diversitat d’opinions del grup és la que pot enriquir la sessió. Cal veure-hi la riquesa des de les diferències d’opinions i percepcions.

ACORDS PRESOS, COMPROMISOS ADQUIRITS… Es pot repetir la sessió canviant l’alumne/a.