POEMA

 

SOBRE LA LLUNA

1. Amb el processador de textos escriu un poema sobre la lluna.
2. En acabar inclou una imatge per il·lustrar el teu poema.
3. Abans d'imprimir posa el títol, repassa l'ortografia i comprova que el teu poema ocupa tota la pàgina.
4. Omple el full amb les teves dades personals.

4. Si has acabat pitja sobre el següent enllaç per fer altres activitats:

Jocs per pensar