Exercici Barbarismes: solucions

suspense intriga
blancura blancor (la)
palma (de la mà) palmell
mail correu electrònic, missatge electrònic
siesta migdiada
sprint esprint
té mala pota té mala sort
escalofrio calfred, esgarrifança
whisky whisky, uisqui
cointreau licor de taronja
bandeja safata, font, plata
ingeniero enginyer
bombilla bombeta, pera
toilette vàter, lavabo
jaleo rebombori, guirigall, gresca, gatzara, xerinola
pedaç (de ceràmica) tros, fragment, test (de ceràmica)
menos mal encara sort, encara gràcies
invalidez invalidesa
larguero travesser
banquillo banqueta
lliurar (deixar lliure) alliberar
registrar (buscar, investigar) escorcollar, regirar
delanter davanter
cabecejar rematar de cap, fer cabotades (o capçades)
poste pal, piló
red xarxa
desde luego és clar, evidentment, i tant,...
basura fem, brossa, deixalles, escombraries
alcançar abastar, assolir
cercanies rodalia, proximitats, voltants
de repent de sobte
lutxar lluitar

ganància

guany, profit
cosir i cantar bufar i fer ampolles
maillot samarreta