Un Teresoci de l'àrea de Coneixement del medi Social i Cultural i adreçada als alumnes de Cicle Superior

 

 

Què volem aprendre?

L'objectiu d'aquest Teresoci és conèixer més i millor les comarques de Catalunya d'una manera amena i anar-s'hi familiaritzant com qui no vol la cosa.

Obre un document de text i enganxa-hi les següents preguntes. Guarda'l amb el nom de comarques a teva carpeta de classe.

Com ho farem?

1.     Digues una característica i un lloc per visitar de les següents comarques:

Alt Empordà, Vall d'Aran, Berguedà, Pallars Sobirà, Terra Alta, Barcelonès, Segarra, Pla de l'Estany i
Alt Camp.

Per poder respondre hauràs de fer una taula com aquesta (10 Files i 3 columnes)

Comarca
Característica
Lloc per visitar o activitat destacada
Osona La boira Plaça Major de Vic/ Mercat del Ram
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

2.    Fes una classificació de les 5 comarques amb més habitants i de les 5 que en tenen menys.

3.    Anomena 5 localitats del nord de la comarca del Bages, 5 del centre de la Selva i 5 del sud del Baix Llobregat.

4.    Fes una taula com aquesta (41 files i 2 columnes)

Comarca
Capital
   

5.    Digues quines són les tres comarques amb més km quadrats i les tres més petites (especifica quants km quadrats tenen).

Sabries esbrinar-ho?

Saps què és una vegueria?

 

Les pàgines d'internet on pocs fer la recerca

(Hi ha una pàgina que respon 2 preguntes)

 

http://www.gencat.cat:8000/osial/owa/p03.comarques

http://www.xtec.net/~evicioso/comarque.htm

http://ca.wikipedia.org/wiki/Comarques_de_Catalunya

http://www.xtec.cat/recursos/socials/comarca/comarca.htm

http://ca.wikipedia.org/wiki/Vegueria

Ara practica una mica amb aquest puzzle:

http://www.xtec.net/~ealonso/flash/catcom3.html

 


 

Aquest Teresoci és una adaptació de la cacera de tresor que va realitzar en David Noguer