Les Competències bàsiques

Què comporta aplicar un currículum orientat al desenvolupament de competències? PPT Conferència de Neus Sanmartí

Programar per competències bàsiques
Web competències
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teresa Montenegro