1. El correu web de l'xtec:
    Alta a xtec
    Espai web en xtec
  2. Configuració del correu
  3. Correu amb Netscape

  4. Correu amb l'Outlook Express

 

 

 

 

Correu electrònic