El Flautista d’Hamelin

Fa 725 anys el 26 de juny de 1284 es va produir a la ciutat de Coppenbrügge un segrest de nens, que anys més tard serviria d’inspiració als germans Grimm a l’hora de crear el conte EL FLAUTISTA D’HAMELIN.