ACTIVITAT: Etiquetes al front

BLOC TEMÀTIC: Regulació i experimentació de les emocions.

RECURSOS I MATERIALS: papers adhesius i llapis

OBJECTIU i/o FINALITAT DE LA SESSIÓ:

Observar les reaccions dels altres segons missatges concrets.
Experimentar les diferents reaccions segons situacions de relació diferents.
Regular les pròpies emocions.
Projecció de les meves emocions i respostes de les reaccions dels altres.
Sentir impotència davant un altre que et maltracta.
FONT: Mauro Rodríguez Estrada

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: El mestre reparteix uns papers amb missatges de reaccions i conductes sense que cada infants sàpiga què diu. Prèviament els haurà aparellat per tal que l’activitat sigui més profunda i profitosa. Cada noi/noia s’enganxa al front una consigna i quan la mestra ja ha explicat en què consisteix l’activitat, comença el joc. Per parelles (es pot fer en grups de 4 persones) cada noi/noia compleix amb el missatge que la seva parella té penjat al front i independentment del missatge i el tracte que li fa l’altre a ell.

ALGUNS ASPECTES A TENIR EN COMPTE:

Els missatges hauríem de ser combinats entre positius i negatius.

Per exemple:

Estíma’m­
Escolta’m; escolta activa­
Tot el que jo dic està be´.­
Alàga’m­
Fes-me la pilota­
Critica’m­
Ignora’m mirant el rellotge o el sostre­
Admira’m­
Ridiculitza’m­
Maltracta’m verbalment­
Insulta’m
Possibles parelles que faciliten el contast i intensitat dels efectes que produeixen:­

Alàga’m - Ignora’m mirant el rellotge o el sostre­
Ridiculitza’m - Tot el que jo dic està be´.­
Insulta’m - Admira’m­
Estíma’m - Critica’m­
Escolta’m; escolta activa - Maltracta’m verbalment


Teresa Montenegro