OBSERVACIÓ METEOROLÒGICA
 
 

Aquesta activitat tracta de recollir informació sobre meteorologia i, gràcies a ella, fer una gràfica de pluges i temperatures des del processador de textes (Word).

Es poden recollir les dades diàriament a l'escola (si es té estació meteorològica) i després contrastar-les a la pàgina web de meteorologia de la Generalitat. Aquest seria un treball de camp, així només caldrà recollir les dades en una fitxa, diàriament, durant un mes (pot ser més o menys). La fitxa s'inclou en format Word. I a partir d'aquestes dades recollides diariament es farà una gràfica amb dades d'un mes concret.
Si no es té estació meteorològica es poden recollir les dades diàriament, en temps real, a Internet. I també es pot fer la gràfica buscant dades passades , també a Internet i fer-la mensual o anual.

 

Mapes del temps

Acom

Servei metereològic de Catalunya

Infomet

Fitxa en format Word

Simbiologia