Moltíssima sort!!!!

 1. Currículum LOE

 2. Instruccions curs 2008/2009

 3. Pàgina que us explica com tractar les deficiències físiques i psíquiques del nostre l'alumnat.

 4. Programacions d'EF

 5. Index de la programació didàctica - primària

 6. Pàgina amb molts recursos per poder aplicar a la vostra programació didàctica

 7. Temaris

 8. Gencat (Catalunya)

 9. Opos IMEB (Institut Municipal d'Educació de Barcelona)

 10. Pautes per elaborar la programació (castellà)

 11. LOE (Llei Orgànica d'Educació)

 12. El Reial Decret del 7 de desembre 1513/2006 s'estableixen els ensenyaments mínims on s'identifiquen 8 competències bàsiques

 13. DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.

 14. Un repàs de la història de la legislació educativa i un enllaç on podreu tindre a la vostra disposició el text integre de la llei vigent actualment en matèria educativa, la LOE

 15. La Programació d'en Lluís Sala mestre d'EF

 16. Tema nº 6 de primària: Competència bàsica TIC

 17. Programació didàctica "Les parts del cos" EInfantil

 18. Professorat interí substitut USTEC

 19. Matemàtiques (material - Ricard Peiró)

 20. Aula virtual d'EF - preparció per les opos

 21. El currículum LOE

 22. Programació de Música

 23. Ingrés i accés a cossos docents 2008

 24. Sindicat CCOO

 25. Exemple de Trets d'Identitat

 26. Exemple de segon nivell de concreció de les àrees de Cicle Parvulari

 27. Exemple de segon nivell de concreció de les àrees de Cicle Inicial

 28. Exemple de segon nivell de concreció de les àrees de Cicle Mitjà

 29. Exemple de segon nivell de concreció de les àrees de Cicle Superior

 30. Pas del segon nivell de concreció al tercer o programació de cicles

 31. Material E.E.

 32. Temari E.E.

 33. Tutoria

 34. La programació didàctica .ppt

 35. La programació i la unitat didàctica

 36. Programació E.F

 37. opos 2008

 38. Temari EF

 39. Programació didàctica EF

 40. Projecte curricular Luna llena

 41. Guió per la defensa d'EF

 42. Programacions anuals

 43. Juegos y deportes alternativos

 44. 25 temes d'EF

 45. Federació d'ensenyament

 46. USTEC

 47. Blog dedicat a les opos

 48. Currículum música, informació de l'àrea

 49. Unitat de programació interdisciplinar sobre el DRACS per al segon curs de Primària

 50. Llei catalana de l'educació

 51. View SlideShare presentation or Upload your own.
 52. Cacera les competències bàsiques
 53. Graella per programar una unitat didàctica tenint en compte les competències bàsiques. Núria Alart


 54. Les TAC al decret de primària

 55. Les TAC al decret de secundària

 56. currículum i organització

 57. plana del mestre nou: Comencem bé!

 58. Recull de webs per treballar la competència digital a infantil

  

 

 

OPOSICIONS