Podem facilitar el seu aprenentatge


Que la família s'involucri i treballi en coordinació amb l'escola significa l'èxit per als escolars, independentment del seu estatus social o econòmic. Els fills de les famílies que s'involucren es superen i esdevenen més competents. Recolzar els infants - que no conduir-los -, no únicament en els deures sinó en les competències expressives, artístiques, físiques, habilitats personals i socials, d'experimentació i tecnològiques junt amb una alimentació saludable i un descans adequat possibilita i facilita als escolars els aprenentatges.
 
 • " Comenceu el dia dient-li com d'orgullosos us sentiu del vostre fill o filla. La confiança i la seguretat l'ajudaran a superar-se tant a l'escola com a la vida.
 • " Feu saber al vostre fill que el valoreu i l'estimeu. Demostreu-li que allò que fa és important per vosaltres. Parleu amb ell o ella sobre les activitats que fa. Digueu-li que és meravellós.
 • " Accepteu-lo com és, no espereu que encaixi en el motlle que vosaltres voldríeu per ell o ella.
 • " Tingueu expectatives raonables respecte al fill o filla.
 • " Concentreu-vos que millorin, no que siguin perfectes.
 • " Sigueu un bon exemple. Feu saber al nen i la nena que us sentiu bé amb vosaltres mateixos. Mostreu que sou humans, que també us equivoqueu i que s'aprèn dels errors.
 • " Definiu clarament regles i límits i feu-los complir. Respecteu les accions individuals del vostre fill dintre d'ells.
 • " Recolzeu-lo en una tasca quan us ho demani. Ajudeu-lo a fixar fites assequibles - ni massa fàcils ni massa difícils.
 • " Ajudeu a planificar, preparar, executar i valorar les tasques.
  " Feu-lo adonar de la importància de les tasques ben acabades i de les que no ho estan.
 • " Faciliteu companys amb qui pugui dur a terme jocs, experiments, pugui assajar habilitats socials, resoldre els seus conflictes.
 • " Ompliu la vida del vostre infant d'amor per l'aprenentatge, estimuleu la seva pròpia curiositat, respectant les seves preguntes i esforços.
 • " Deixeu que faci sol o sola les tasques pròpies de la seva edat.
 • " Estimuleu la seva creativitat facilitant-li espais i moments on pugui exercitar-la.
 • " Faciliteu el seu accés a tot tipus d'activitats artístiques i culturals.
 • " Faciliteu-li que pugui explorar el seu cos i experimentar amb diferents elements com fang, aigua; amb elements naturals i amb diferents materials com farina, pintura, papers, serradures, cordes, etc.
 • " Animeu-lo a observar tot allò que l'envolta, a fer-se preguntes sobre què, com, per què, què passaria si... l'ajudaran desenvolupar el pensament científic i a entendre el món.
 • " Apropeu-lo a la natura, als seus cicles i fenòmens.
 • " Parleu, escolteu-lo, llegiu i animeu-lo a la lectura.
 • " Ajudeu-lo a adreçar-se a altres persones seguint pautes de comunicació adequades a cada moment i situació.
 • " Motiveu-lo per analitzar, quantificar, mesurar, predir la realitat que l'envolta.
  " Ajudeu-lo a entendre la complexitat del món, on cal acceptar diferents punts de vista (o oposats) i utilitzar la crítica constructiva.
 • " Prepareu un acabament final del dia sense oblidar d'incloure moments de calma i tranquil·litat a les tardes i nits.

 

Ana María Cuesta Sanz