Característiques psico- evolutives

  1. Nens i nenes de 4 a 6 anys
  2. Nens i nenes de 6 a 8 anys
  3. Nens i nenes de 8 a 11 anys
  4. Adolescents
  5. Cicle Infantil: nens i nenes de 3 anys
  6. Cicle Infantil: nens i nenes de 4 anys
  7. Cicle Infantil: nens i nenes de 5 anys

  

 

 

Trets Psicològics