Com us dieu?


A quina escola treballeu?


A quina població treballeu?


Estàs treballant l'aprenentatge de la llengua escrita des d'un enfocament constructivista?
No "De vegades"

Ensenyar a llegir i a escriure des d'un enfocament constructivista es basa principalment en:
"El mètode" "L'infant" "El professorat"

Quin ha de ser el paper del professorat en el procès d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura?

Quins materials creus que han d'entrar a l'aula?