BIBLIOGRAFIA
SOBRE ENSENYAR I APRENDRE A LLEGIR I A ESCRIURE


 • ANTÚNEZ, S. i altres. Del projecte educatiu a la programació d'aula. Barcelona: Graó, 1991
 • BARRIO, L. i DOMINGUEZ, G. Los primeros pasos hacia el lenguaje escrito. Madrid: Ed. La Muralla, 1997
 • BONALS, J. Com treballem la lectoescriptura. Barcelona PPU, 1991
 • CAIRNEY, T. H. Enseñanza de la comprensión lectora. Barcelona: MEC/Morata, 1992
 • CAMPS, A. i COLOMER, T. Ensenyar a llegir, ensenyar a comprendre. Barcelona: Ed. 62/Rosa Sensat 1990
 • CAMPS, A. L'ensenyament de la composició escrita. Barcelona: Barcanova, 1994
 • CARLINO, D. i altres. Leer y escribir con sentido. Una experiencia constructivista en Educación Infantil y Primaria. Madrid: Aprendizaje Visor, 1995
 • CARVAJAL, F. i RAMOS, J. ¿Enseñar o aprender a escribir y a leer? Vol. I i Vol. II. Sevilla: Publicaciones M.C.E.P., 1999 (correu electrònic: joaquin1@arrakis.es)
 • CASSANY, D. Descriue, esciure. Com s'aprèn a escriure. Barcelona: Empúries, 1987
 • COOPER, D. Como mejorar la comprensión lectora. Madrid: Visor Aprendizaje, 1990
 • DÍEX DE ULZURRUN PAUSAS, A. (Coord.) i altres. L'aprenentatge de la lectoescriptura des d'una perspectiva constructivista. Vol. I i Vol. II. Barcelona: Graó, 1998
 • FONS ESTEVE, M. Llegir i escriure per viure. Barcelona: La Galera, 1999
 • GRAVES, D. H. Didáctica de la escritura. Madrid: Morat/MEC, 1991
 • JOLIBERT, J. (Coord.) i altres. Formar infants productors de textos. Barcelona: Graó, 1992
 • JULIÀ, T. Encetar l'escriure. Per un aprenentatge lúdic i funcional de la llengua escrita. Barcelona: Dossiers Rosa Sensat, núm 50, 1995
 • ROCA, N., SIMÓ, R., SOLSONA, R., GONZÁLEZ, C., RABASSA, M., Escritura y necesidades educativas especiales. Teoría y práctica de un enfoque constructivista. Madrid: Fundació Infancia y Aprendizaje Col. Educación y cultura, núm. 1, 1995
 • SMITH, F. Para darle sentido a la lectura. Madrid: Aprendizaje Vidor, 1990
 • SOLÉ, I. Estrategias de lectura. Barcelona: Graó, 1992
 • TEBEROSKY, A. Psicopedagogia del llenguatge escrit. Barcelona: IME, monogràfics núm. 4, 1987
 • TEBEROSKY, A. Aprendiendo a escribir. Barcelona: ICE/Horsori, 1992
 • TEBEROSKY, A. i CARDOSO, B. Psicopedagogia del llenguatge escrit. Documents de classe. Barcelona, IME, monogràfics núm. 8, 1993
 • TEBEROSKY, A. i TOLCHINSKY, L. (comp.) Más allá de la alfabetización. Ed. Santillana, 1995
 • TOLCHINSKY, L. Aprendizaje del lenguaje escrito. Barcelona: Anhthropos, 1993
 • VARIS. "El lenguaje oral i escrito en la educación infantil" a Aula de innovación educativa, núm. 46, gener, 1996
 • VARIS. "Aprenentge de la lectura i l'escriptura" a Guix, núms. 219, 231, 251 i 261 (monogràfics). Barcelona: Graó, gener 1996, gener 1997, gener 1999 i gener 2000
 • VARIS. "Leer y escribir en la escuela" a Kikiriki, núm. 48. Sevilla: Kikiriki Cooperación Educativa, 1998
 • ZABALA, A. La pràctica educativa. Com ensenyar. Barcelona: Graó, 1995

Tornar a la pàgina principal