ACTIVITATS RELACIONADES AMB L'ORGANITZACIÓ DE LA CLASSE

L'organització de l'aula ens presenta nombroses situacions d'ús de la llengua escrita. L'alumnat participa de forma activa i col·labora pel bon funcionament de l'aula. Tot aprenent a responsabilitzar-se els infants entren en una organització on la llengua escrita és necessària.

Alguns exemples d'aquesta presència de la llengua escrita en l'organització de la classe poden ser: control d'assistència; organització dels càrrecs; data; llistes per triar el nom d'un personatge; altres llistes; identificació de carpetes, penjadors, etc. amb el nom dels infants; resum dels acords de l'assemblea de la classe; retolació de la classe per saber on endrecem les coses; etc.

Control d'assistència
 
Dos infants estan fent el càrrec de control d'assistència. Estan apuntant en un cartell que hi ha penjat a la classe el nom dels infants que aquell dia no han vingut a l'escola. 

Organització dels càrrecs
 

A la classe necessitem tenir un cartell on puguem consultar quin infant fa cada càrrec durant aquella setmana.
 

La necessitat que sorgeix a la classe de controlar quins càrrecs ha fet cada infant fa que aquesta nena estigui escrivint en una llista encapçalada amb el seu nom el càrrec que farà durant aquella setmana.

Data
 
Alguns càrrecs com per exemple posar la data impliquen una situació de lectura i escriptura diària.

Llistes per triar el nom d'un personatge
 
La vida diària de la classe crea diferents situacions on l'elaboració d'una llista és útil per resoldre la proposta que s'ha plantejat. A la imatge podeu veure la llista de propostes que van anar fent uns infants de primer davant de la necessitat de triar un nom per a un titella de la classe. 


Tornar a la pàgina principal