ACTIVITATS RELACIONADES AMB L'ÚS CIENTÍFIC DE LA LLENGUA ESCRITA

Llegir també serveix per accedir a la informació i escriure és útil quan volem que quedi recollida una part d'aquesta informacio. Aquest ús científic de la llengua es produeix a la classe en situacions com ara: buscar informació sobre un tema; fer una llista com a forma de recollir alguna informació; plasmar els descobriments que es van fent en un determinat projecte de treball; utilitzar textos intructius (receptes de cuina, normes dels joc, prospectes de medicament...); etc.

Buscar informació
 
Aquests nens estant consultant un llibre científic d'animals per buscar informació sobre els peixos que és el tema que s'ha decidit estudiar a la classe. Treballar per parelles, en aquesta ocasió com em moltes altres, afavoreix la construcció dels coneixements. 

Llistes com a recull d'informació
 
Aquí teniu la llista de menjar que es pot comprar a una peixateria, que van elaborar uns infants de primer després de visitar la parada del peix del mercat. És un exemple de la necessitat que sorgeix a l'aula de deixar escrita diferent informació relacionada amb les activitats que s'estan realitzant a la classe.

Plasmació dels projectes de treball
 

El treball per projectes està estretament relacionat amb la llengua escrita, és un dels llenguatges que es fan servir per plasmar els descobriments que es van fent.

Textos instructius com les receptes de cuina
 
Fent de cuiners i cuineres la motivació està assegurada i immediatament es desencadenen tot un ventall d'activitats de lectura i escriptura en el seu sentit més ampli. Tornar a la pàgina principal