ACTIVITATS RELACIONADES AMB L'ÚS LITERARI DE LA LLENGUA ESCRITA

L'ús literari de la llengua escrita permet crear mons imaginaris, expressar sentiments i gaudir de produccions que persegueixen l'estètica.

A la classe tenen lloc els textos literaris com per exemple: contes, endevinalles, poesies, embarbussaments, dites, enganyifes, etc.

Contes
 

Els agrada que els llegim contes i s'engresquen ràpid si algun company presenta algun conte.
 

Aquest mural recull alguns dels aspectes que van creure necessaris tenir en compte a l'hora d'escriure un conte uns infants de cicle inicial.

També s'interessen per fer d'escriptors i d'escriptores i crear els seus propis contes.

Endevinalles
 
 
La creació d'endevinalles es viu com un joc que permet gaudir amb la llengua escrita.


Tornar a la pàgina principal