EXPERIÈNCIES

Exposició dels tallers de cicle inicial 
Escola Emili Carles-Tolrà de Castellar del Vallès

Durant un curs a les escoles es realitzen activitats on la llengua escrita està molt present. Per aprofitar aquestes situacions només cal que deixem implicar a l'alumnat en l'ús funcional de la lectura i l'escriptura.

Un exemple d'aquesta activitat pot ser el muntatge d'una exposició dels treballs realitzats pels infants de cicle inicial als tallers. Aquesta exposició la podran visitar les famílies de l'alumnat i la resta de cursos de l'escola.

Després de recordar amb els infants de segon com estaven muntades algunes de les exposicions que havien visitat amb l'escola o amb la família, quan es va plantejar a l'alumnat quines coses s'haurien de fer per muntar l'exposició dels tallers van elaborar la següent llista: cartells explicant coses sobre l'exposició, cartells amb els noms de cada objecte, paper per repartir a la gent explicant l'exposició, entrada o invitació per convidar a la gent i pals amb cordes perquè la gent no toqui les coses. Després de sentir aquesta llista no cal que insistim més en el paper natural de la llengua escrita en el muntatge d'una exposició.

A partir d'aquesta llista d'idees i donat que l'activitat es realitzava entre les dues classes de cicle inicial vam repartir feines i vam acordar que els de primer elaborarien uns cartells que servirien per convidar a la gent a l'exposició i farien els rètols del nom dels objectes i del nom de cada taller. Els de segon muntarien el tríptic de l'exposició i els cartells explicant les coses més importants que estarien penjats a l'exposició.

A continuació us mostrarem alguns resultats finals d'aquestes feines:

Cartell per convidar a l'exposició


 

Rètols dels tallers i del nom dels objectes que es van penjar a l'exposició
 
 

Rètol d'un dels tallers que es va penjar a l'exposició

Tríptic que es va repartir a les famílies per convidar-los a venir a visitar l'exposició
 
 

Dues nenes treballant en un dels primers esborranys de la portada del tríptic. Després de mirar a la classe diferents tríptics es va planificar col·lectivament el tríptic de la nostra exposició i es va pactar que hauria de tenir el següent contingut: qui havia participat als tallers, on es faria l'exposició, l'hora de visita, els dies que es podria visitar, que l'exposició seria gratuïta, informació sobre els tallers i sobre el que posarien a l'exposició i dibuixos dels tallers. També van decidir que ho farien amb l'ordinador amb diferents mides de lletres.


Tornar a la pàgina principal