Aquesta pàgina ha estat elaborada per Dolors Muns amb la col.laboració dels seus fills, Gil i Pau Salvans grans aficionats als ocells.
 

Per parlar d'ocells podeu escriure a: mmuns@pie.xtec.es