Omet navegació

Inici - Formació i Orientació Laboral

NOTA IMPORTANT: Per poder veure els arxius d'aquest pàgina és necessari el programa Xmind. El podeu descarregar i instal·lar de forma gratuita des de la seva web.

Per decarregar el programa Xmind cliqueu aquí.

    Els mapes mentals són representacions gràfiques amb unes característiques especials. Tenen una estructura que s'inicia a partir d'una idea central de la qual sorgeixen bifurcacions amb conceptes, idees, dades....o qualsevol altre contingut que es consideri adient representar. A més a més tota l'estructura la podem enriquir amb imatges, icones, dibuixos, vídeos.....que contribuiran a reforçar i facilitar la comprensió dels conceptes que volem transmetre.

     La seva efectivitat, com a eina pedagògica, es basa en que la representació del mapa emula el funcionament del cervell. És a dir, una idea central de la qual sorgeixen branques amb conceptes, subconceptes, associacions, relacions....d'una forma multirelacional i no concebuda de forma lineal. És el que s'anomena pensament radial.

     Per tant la utilització de mapes mentals facilita una part del procès d'ensenyament aprenentatge de diverses formes: estructuren de forma ordenada els continguts, permeten visualitzar les connexions entre diferents idees, destacen els elements essencials, organitzen la informació, faciliten el record...

     Hem elaborat un conjunt de mapes mentals que desenvolupen  els continguts del mòdul de Formació i Orientació Laboral (FOL) dels cicles formatius de Formació Professional, amb l'objectiu de facilitar als estudiants l'estudi i comprensió de la matèria.

                                       uf1             uf2