INICI

Recursos generals

sobre el Batxillerat d'Arts i l'Educació ArtísticaSOBRE EL BATXILLERAT D'ARTS

 


o Projecte curricular Batxillerat
http://www.xtec.es/estudis/batxillerat/curriculum_bat.htm

o Informació general dels examens de les paau
http://www10.gencat.net/dursi/ca/un/pau_info.htm

o DA descripció proves paau
http://www10.gencat.net/dursi/ca/un/pau_logse_diar.htm

o FD despcripció proves paau
http://www10.gencat.net/dursi/ca/un/pau_logse_diss.htm

o Imatge descripció proves paau
http://www10.gencat.net/dursi/ca/un/pau_logse_imat.htm

o Volum descripció proves paau
http://www10.gencat.net/dursi/ca/un/pau_logse_volu.htm

o TEGP despcripció proves paau
http://www10.gencat.net/dursi/ca/un/pau_logse_graf.htm

o Examens paau 2004-2003-2002
http://www10.gencat.net/dursi/ca/un/pau_examens_logse.htm

o Materials prova de la paau d'arts
http://www10.gencat.net/dursi/pdf/un/pau_arts.pdf


 SOBRE EDUCACIÓ ARTÍSTICA

 


o
AGIRRE, Imanol. Teorías y práticas en educación artística. Ideas para una revisión pragmatista de la experiencia estética. Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 2000.


o 'Cultura Visual' tema de la revista Aula de innovación educativa, n.116, novembre 2002. Barcelona: Editorial Graó.

o Curriculum, culture, and art education: comparative perspectives; edited by Kerry Freedman, Fernando Hernández. Albany: State University of New York Press, 1998.

o HERNÁNDEZ, Fernando. Educación y cultura visual. Barcelona: Octaedro, 2000.

o EISNER, Elliot W. Educar la visión artística. Barcelona: Ediciones Paidós, 1995.

o LÓPEZ BARGADOS, Alberto / HERNANDEZ, Fernando / BARRAGÁN, J.Mª. Encuentros del arte con la antropología, la psicología y la pedagogía. Manresa: Angle Editorial, 1997.

o 'Educación artística', Tema monogràfic de la revista Cuadernos de Pedagogía, n.312, abril 2002. Barcelona: Editorial Praxis.

o 'Cultura Visual' tema de la revista Aula de innovación educativa, n.116, novembre 2002. Barcelona: Editorial Graó.

o 'Educación artística', Tema monogràfic de la revista Cuadernos de Pedagogía, n.312, abril 2002. Barcelona: Editorial Praxis.

o EFLAND, Arthur / Freedman, Kerry / Sruhr, Patricia. La educación en el arte posmoderno. Barcelona: Paidós, 2003.

o EFLAND, Arthur D. Una historia de la educación del arte: tendencias intelectuales y sociales en la enseñanza de las artes visuales. Barcelona: Paidós, 2002.

o EISNER, Elliot W. Educar la visión artística. Barcelona: Ediciones Paidós, 1995.

o GRAEME CHALMERS, F. Arte, Educación y diversidad cultural. Barcelona: Paidós, 2003.

o HERNÁNDEZ, Fernando. Educación y cultura visual. Barcelona: Octaedro, 2000.

o Institut Getty: http://www.getty.edu
Pàgina de l'Institut Getty, impulsor del DBAE (Disciplina Based Art Education), que conté propostes curriculars, projectes, activitats d'aula i un fòrum de debat entre mestres.

o LÓPEZ BARGADOS, Alberto / HERNANDEZ, Fernando / BARRAGÁN, J.Mª. Encuentros del arte con la antropología, la psicología y la pedagogía. Manresa: Angle Editorial, 1997.

o MATTHEWS, John. El arte de la infancia y la adolescencia. Barcelona: Paidós, 2002.

o MIRZOEFF, Mirzoeff. Una introduccion a la cultura visual. Barcelona: Paidós, 2003.

o Museo Pedagógico de Arte Infantil: http://www.ucm.es/info/mupai
Creat a la Càtedra de Pedagogia de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Complutense de Madrid. Inclou activitats i investigacions sobre educació artística.

o PARSONS, Michael J. Cómo entendemos el arte: una perspectiva cognitivo-evolutiva de la experiencia estética. Barcelona: Paidós, 2002.

o PARINI, Pino. Los recorridos de la mirada: del estereotipo a la creatividad. Barcelona: Paidós, 2002.

o Rosa Sensat: http://www.xtec.es/recursos/lit_inf/dossiers/educ_art/pag2.htm
Pàgina de la biblioteca Rosa Sensat amb recursos bibliogràfics sobre educació artística.

o VITTA, Maurizio. El sistema de las imágenes. Estética de las representaciones cuotidianas. Barcelona: Paidós, 2003.