En posar login i password passareu a la finestra de la classe Batxillerat of IES Baix Penedès.

Podeu accedir a la vostra puntuació (My scores) i als fulls de treball (Sheet 1).

En accedir a un full de treball trobeu els exercicis a fer. Cada exercici té assignada una quantitat de punts que s'han d'aconsseguir. Cada vegada que es fa l'exercici s'aconssegueixen 10 punts.

(20 out of 30 points) vol dir que has de fer una altra vegada aquest exercici.

(quality 8/10) vol dir que la teva nota és un 8 sobre 10.

Abans de començar a fer els exercicis, pot ser val la pena suspendre el registre de les puntuacions (suspend it). Quan ja t'hagis acostumat a entrar els resultats i els exercicis et surtin bé pots tornar-lo a reactivar.

És a dir, sense que et posin nota, practica tant com calgui els exercicis. Quan ja et surtin bé reactiva la puntuació.

Per treballar a WIMS, haureu d'introduir expressions matemàtiques.

Aquí teniu una llista d'expressions matemàtiques i la manera correcta d'entrar-les. Evidentment al lloc d'x pot haver qualsevol altra expressió.

expressió
descripció
com entrar-ho
constant
pi o Pi o PI
e
constant
e o E
|x|
valor absolut d'x
abs(x)
arrel d'x
sqrt(x) o x^(1/2)
ex
exponencial
exp(x) o e^x o E^x
ln(x)
logaritme neperià
ln(x) o log(x)
lg(x)
logaritme decimal
lg(x) o log10(x)
sin(x)
sinus d'x
sin(x)
cos(x)
cosinus d'x
cos(x)
tg(x)
tangent d'x
tan(x) o tg(x)
ctg(x)
cotangent d'x
cotan(x) o ctg(x) o cot(x)
arcsin(x)
arcsinus d'x
asin(x) o arcsin(x)
arccos(x)
arccosinus d'x
acos(x) o arccos(x)
arctg(x)
arctangent d'x
atan(x) o arctan(x) o arctg(x)

Aquí teniu alguns exemples

3*x+5 sin(pi*x) x^3 (x+1)/(x^2+1)
3^(-2*x) log(x) e^x+4 abs(x)
1/sqrt(x) tan(x^2) asin(x) x^(3/4)