Marga Roig Gafas Responsable del Taller (Curs 2002-2003)
OBJECTIUS:
L'objectiu principal d'aquest taller és bàsicament investigar i comprovar que amb materials "quotidians" o reciclables es poden obtenir instruments que produeixen sons. També participar d'un projecte comú: construir instruments "musicals" per tal de fer una petita orquestra i acompanyar-se en les seves cançons.

Observacions per els Mestres:
La creació, elaboració i creació d'aquests instruments ens poden oferir diferents perspectives d'ús i aplicació a altres àrees, tal com:
Llengua:
- Fons sonors: Per crear el marc adequat per la narració de contes, la representació d'una petita obra teatral, per reforçar el clima de poemes ...
- Efectes sonors: Per comentar un aconteixement, emfatitzar el sentit d'una paraula, remarcar una acció dramàtica, gestual,verbal ....
Matemàtiques:
- Classificacions sonores: Classificacions i ordenacions de sons.
- Agrupació d'instruments segons una característica....
E.Musical:
Les possibilitats són múltiples des de l'orquestració de cançons, amb totes les activitats i propostes que poden sorgir: seleccionar els materials sonors d'acord amb el ritme, la melodia, el text de la cançó. Organització del material sonor en el temps, creació de textures adequades, recerca de definició formal etc...Fins a la creació lliure de ritmes, amb totes les activitats que d'aquí se'n poden derivar o fer prèviament.Pàgina creada el 22 de Febrer 2003