Agricultors i ramaders

 

Pedra de molí (Cellecs)

L'agricultura i la ramaderia

Fa uns 10.000 anys la humanitat va deixar de viure exclusivament de la caça, de la pesca i de la recol·lecció de fruits. Comença a conrear la terra i a domesticar els animals.

Els caçadors i recol·lectors prehistòrics van anar aprenent com creixien les plantes observant la natura. Els cereals van ser les primeres plantes que van conrear.

La ramaderia va sorgir de la necessitat de tenir animals per sacrificar quan hu havia poca caça. D'aquesta manera van començar a tenir animals vigilats i tancats fins que van arribar a domesticar-los.El gos va ser un dels primers, també les cabres, ovelles i, més tard, els porcs.

 

Els primers poblats

Gràcies a l'agricultura i a la ramaderia, els homes i les dones ja no s'havien de desplaçar per aconseguir aliments.

Es van establir en poblats al costat dels camps de cultiu. Van deixar de ser nòmades i es van convertir en sedentaris.

Als primers poblats hi vivien unes200 persones. Les cases eren de tova(una barreja de fang i palla) i estaven cobertes amb branques.

Per fer les feines del camp els habitants dels primers poblats fabricaven destrals de pedra per tallar la fusta, falç per segar i molins de pedra per triturar el blat.

Amb l'agricultura va néixer la ceràmica. Feien vasos de terrissa per guardar els aliments, per transportar-los i per coure'ls.

Els vestits van canviar perquè van aprendre a filar la llana i el lli i a fer teixits.

Inici