S'anomena art prehistòric a totes les creacions amb valor artístic realitzades per l'home abans de l'aparició dels primers textos escrits. Aquestes manifestacions s'han estudiat principalment a Europa, on s' han trobat moltes.

 

Les pintures prehistòriques

Els humans prehistòrics pintaven algunes parets i sostres de les coves on vivien. Aquest tipus de pintura s'anomena pintura rupestre.Trobem gravats sobre la pedra, dibuixos i pintures.

Els nostres avantpassats, en les seves pintures representaven grans animals. Són dibuixos molt realistes i els colors utilitzats són el negre, el vermell i l'ocre.Mai es representa la figura humana, s'acostuma a representar animals com els bisons europeus, cavalls, cérvols, cabres, porcs senglars ...... aïllats o en grups .Es pensa que aquestes pintures les realitzaven per aconseguir que la caça fos abundant i fàcil.

També es representaven signes abstractes i mans. Aquestes es pintaven de dues maneres, en positiu presionant la mà tacada en pigment, o en negatiu, pintant la zona que envolta la mà i deixant la forma d'aquesta lliure de pintura en retirar-la. Es desconeix avui en dia el significat d'aquests signes i de les mans.

Les pintures paleolítiques més importants es troben al sud de França i al nord de la Península Ibèrica, a la zona cantàbrica.

 

 

Cova d'Altamira , Santillana del mar (Cantàbria)

Cosquer, sud de França

Lascaux, sud de França

 

Cap al final del Paleolític i principi del Neolític, en les coves del litoral mediterrani de la Península Ibèrica van fer-se les primeres representacions de la figura humana. Aquests dibuixos són molt esquemàtics i reprodueixen escenes de caça i de guerra amb un sol color per a cada figura La figura humana, escassa en l'Art Paleolític, adquireix gran importància.Quan apareix en la mateixa escena que els animals, és la figura humana la que els domina. Hi ha escenes de caça, de danses, de lluites, de treball agrícola, de domesticació d'animals ..., tot amb gran moviment.

A Catalunya les coves amb més riquesa pictòrica són les de Cogul i les d'Ulldecona.

 

Pintures del Cogul, Les Garrigues (Catalunya)

Cova Lascaux (França)

 

El megalitisme

Alguns pobles del final del neolític i de l'edat dels metalls van construir grans monuments de caràcter religiós i funerari. Aquests monuments són anomenats monuments megalítics, és a dir monuments construïts amb enormes blocs de pedra. N'hi ha de diverses menes, però els principals són els menhirs, els dòlmens i els cromlecs.

El menhir és una gran pedra clavada verticalment a terra. A vegades es troben menhirs l'un al costat de l'altre, formant alineaments.

 

Menhirs alineats, Lozere (França)

Dolmen Cova del Moro, Céllecs (Catalunya)

 

El dolmen és format per dos grans blocs de pedra clavats verticalment a terra i un altre bloc col·locat damunt, horitzontalment.

El cromlec és un cercle de monòlits. En els dels Països Catalans les pedres són sense treballar, no gaire grosses, i sovint encerclen dòlmens i tombes megalítiques

Dolmen can Planas (Catalunya)

Dolmen i Cromlec de La cova d'en Daina

(Sta Cristina d'Aro )

 

L'art mobiliari

Entenem per art mobiliari el conjunt d'objectes de la vida quotidiana que presenten algun tipus de decoració artística i els objectes transportables, de mida reduïda, amb una funció purament ornamental o desconeguda per nosaltres.

Moltes d'aquestes peces destaquen pel seu treball detallat i per un gran domini tècnic. Són una nova mostra de la preocupació o el gust estètic dels nostres avantpassats.

Existeixen figures modelades en fang , tallades en pedra, en fusta, en os, en marfil, etc.

Entre les primeres destaquen els bisons de argila trobats a la cova del Tuc d'Audoubert (Montesquieu-Avantés, França).

Les Venus i el culte a la fertilitat


En molts jaciments paleolítics s'han trobat figuretes que representen cossos femenins en els quals les parts relacionades directament amb la reproducció (malucs, panxa i pits) tenen un gran volum. El rostre i la resta del cos no estan tractats amb gaire detall.

Aquestes figuretes han rebut el nom de Venus i hom les relaciona amb el culte a la fertilitat. Altres autors partien d'un possible culte a divinitats femenines conegudes amb el nom de deesses mare.

 

Deessa mare
Venus de Willendorf
   

Els pobles neolítics també feien ceràmica, i en alguns casos la pintaven amb motius decoratius.

Vasos cova Lascaux (França)

 

Inici