Grans caçadors i recol·lectors

 

 

Buscant aliments

Els primers éssers humans vivien de la caça, de la pesca i de la recol·lecció de plantes.

Els caçadors prehistòrics perseguien els grans ramats d'hervibors: rens, bisons, mamuts, cérvols, .... però també caçaven animals més petits com llebres, ocells.

Per caçar els animals, els paraven trampes i feien servir armes de pedra que ells mateixos fabricaven. Dels animals n'extreien la carn per menjat,la pell per fer-ne vestits i per construir les tendes, els ossos i les banyes per fer-ne eines, els tendons per fabricar cordes ....

Amb els arpons i amb els hams que feien amb els ossos o amb les banyes dels animals , pescaven en aigues de poca fondària.

També recollien els fruits que la natura els oferia (llavors, baies, arrels ...)

 

 

 

La vida dels caçadors

Quan els grups de caçadors es desplaçaven seguint els animals, s'instal·laven en campaments a l'aire lliure.

Durant l'estació freda trobaven aixopluc a les balmes de les roques o a l'interior de les coves. Aquestes els hi servien per a protegir-se tant del fred com dels animals salvatges o d'altres grups de caçadors. Com que no tenien un habitatge fix, diem que eren nòmades.

El descobriment del foc va significar un gran avenç. El foc va permetre coure els aliments i per tant, va contribuir a millorar enormement l'alimentació. Sabem que encenien foc fregant dues pedres o dos pals.

Amb el foc es podien escalfar a l'època freda, il·luminar l'interior de la cova, coure els aliments i protegir-se dels animals.

 

Arpons

Inici