Glossari


 

Abric Romani: Jaciment, descobert el 1909, balma del congost de Capellades, damunt l'Anoia, dins el terme de Capellades (Anoia). Fou habitada durant el paleolític.No hi han aparegut restes humanes, però evidències de tota mena mostren que la zona va estar ocupada per neandertals

Arqueologia : Mètode per a elaborar història que utilitza com a documents qualsevol mena de vestigis materials deixats pels homes.

Atapuerca: Grup de jaciments fossilífers situats a la serralada d'Atapuerca (Burgos), notables per les restes d'homínids del Plistocè mitjà

Cogul: Poble del Cogul (Garrigues), on s'han trobat pintures rupestres prehistòriques del grup dit dels pintors de les serres, a la roca o cova dels Moros, a 500 m del poble.

Cromlec: Cercle de monòlits construït a l'època prehistòrica. Els de Bretanya i els de les Illes Britàniques són formats per pedres altes; es destaca el de Stonehenge, a Anglaterra. En els dels Països Catalans les pedres són sense treballar, no gaire grosses, i sovint encerclen dòlmens i tombes megalítiques.

Cova: Cavitat natural aprofitada com a lloc d'habitatge per moltes civilitzacions primitives i per l'home prehistòric, especialment durant el paleolític mitjà i superior.

Darwin, Charles Robert: Naturalista anglès, pare de l'evolucionisme.

Dolmen: construcció megalítica utilitzada com a tombes d'inhumació, format per diverses lloses disposades en sentit vertical, i una o vàries que formen la coberta, en sentit horitzontal.

Homínids: Primat de la família dels homínids que actualment inclou un sol gènere vivent, Homo, amb una sola espècie, H.sapiens, i una sola subspècie, H.sapiens sapiens

Hominització: Procés evolutiu seguit per un conjunt de formes successives de primats que partint d'un avantpassat comú de l'home i alguns pòngids encara no identificats, arriba fins a l'home actual

Megàlit: Monument construït amb pedres grans

Menhir: Monument prehistòric, megalític, que es limita a una gran pedra dreta, plantada a terra. El nom ha estat adoptat, pels prehistoriadors, del terme popular bretó (men, 'pedra', hir, 'llarga').

Mesolític: Fase del desenvolupament econòmic de certes societats, en la qual s'efectua la transició de les formes de subsistència paleolítiques a les neolítiques, és a dir, el pas de l'economia depredadora a la de producció d'aliments

Neolític: Fase de la prehistòria que segueix el mesolític. El nom (del grec neoV, 'nou', i liqoV, 'pedra'), volia indicar l'aparició d'una nova tècnica de treballar la pedra: el poliment.

Paleolític: Nom (del grec palaiós, 'antic', i líthos, 'pedra') per a designar l'època que hom anomenava "edat de la pedra tallada"

Paleontografia: Descripció dels fòssils

Prehistòria: Temps anterior als temps històrics

Prehominids: Grup de primats del grup dels catarins que inclou els homínids fòssils més primitius de caràcters més pròxims als dels pòngids

Sepulcres de corredor: dolmen de dimensions relativament grans, de planta geomètrica ( trapezoïdal o pentagonal) i un petit corredor cobert com a forma d'accès.Tombes de pedra de caràcter reutilitzable.

Stonehenge: Monument prehistòric de tipus megalític, un dels més importants i famosos d'Europa, situat prop d'Avebury, al comtat de Wilt, Anglaterra

 

 

Inici