Imprimeix aquest full.

Observa el mapa anterior i contesta :

1-Quantes comarques hi ha a Catalunya?

2-Hi saps reconèixer la teva comarca? Anomena les comarques que hi ha al voltant.

3-Escriu el nom de 5 comarques litorals
4-Escriu el nom de 5 comarques d' interior
5-Escriu el nom de 5 comarques de muntanya
6-En quin d'aquests tres grups situes la teva comarca?