Imprimeix aquest full i contesta.

  1. Completa cada frase amb les paraules que hi ha a continuació:

 

serveis, contaminació, urbà, llocs de treball, comunicada, aglomeració.

 

  • El paisatge ............................. és un paisatge natural transformat per una ciutat.
  • Una ciutat està molt ben ....................... i ofereix molts ........................ i................................
  • La ciutat pateix molta ................................... i ......................................... de persones.

2 . Observa la fotografia. Després respon les preguntes.

 

- Què veieu en aquesta fotografia? Explica si és un paisatge natural o urbà.

 

 

- Com se'n diu, d'una localitat que té molts carrers i cases: poble o ciutat? .......................................

- Quines coses coneixeu de Barcelona que us agradin molt?

 

- Reconeixeu a la fotografia algun edifici, algun carrer o espai de la ciutat de Barcelona?