Projectes Orator.
Aula amb espais diversificats.
Participació en els concursos d'Oratòria.
Participació en projectes COMENIUS.
Activitats