Torna a Resultats de l'enquesta Torna a la pàgina inicial

NO FEM SERVIR ELS ORDINADORS A L'ETAPA 3-6

Han respost NO 26 de les 148 escoles participants.

Motius

Motius pels quals NO es fan servir els ordinadors

    Moltes de les escoles que han dit "No tenim accés als ordinadors" coincideixen que els motius són la manca de professorat per desdoblar els grups nombrosos a l'hora d'anar a l'aula d'ordinadors i el baix nombre de maquines disponibles.

    En l'apartat Altres motius s'han obtingut les següents respostes agrupades per similitud i freqüència d'aparició:

    • L'aula d'ordinadors està en un edifici diferent al parvulari.

    • L'horari de l'aula d'ordinadors està ocupat pels grups de primària.

    • El mobiliari i l'espai de l'aula d'ordinadors no són adients per als nens d'EI


Montse Vega
mvega@pie.xtec.es
torna a l'índex Maig 1997