Torna a Resultats de l'enquesta Torna a la pàgina inicial

 

Formació del professorat del centre en informàtica educativa

Heu fet cursos d'informàtica educativa?

Heu fet cursos d'informàtica
educativa per a EI?

Nombre de professors que han fet cursos d'informàtica Nombre de professors que han fet cursos d'informàtica per a EI

Valoració dels cursos d'informàtica per a educació infantil

Oferta suficient

Interessants

Pensem que l'oferta és suficient Pensem que són interessants
Útils Variats
Pensem que són útils Pensem que l'oferta és variada

Montse Vega
mvega@pie.xtec.es
torna a l'índex Maig 1997