MOZART

Organització del alumnes per treballar la miniwebquest:
RECURSOS ORGANITZATIUS 1. En les condicions, proposo que el treball es faci per parelles.
La proposta és fer un aprenentatge compartit -llegir, escriure, fer-se preguntes, parlar-ne, escoltar-se, dialogar (voler entendre l'altra persona i fer-se entendre)- per tal que de manera conjunta vagin construint coneixement.
 
 

2. També podem fer el mateix en petits grups.
És important que en finalitzar l'activitat hi hagi una posada en comú.

  3. Una altra possibilitat és a través de la pissarra digital, sempre i quan sigui participativa -l'alumnat pensa i després comparteix-, que sigui el mateix alumnat qui interactuï -triï, provi, prengui decisions-, qui llegeixi la informació, l'expliqui amb les seves paraules, la debati -una manera d'apropiar-se la informació-.
  4. La mestra o el mestre tria prèviament les activitats que vol fer en gran grup i quines considera que poden fer per parelles.
 

L’avaluació, és una reflexió personal i compartida sobre com aprenen, de la manera de com han realitzat el treball i un adonar-se del perquè de seves actuacions.

 

Temps

Cada pàgina pot tenir una durada d'una sessió de treball. Excepte la de “Fem Matemàtiques!” que pot durar dues o més. Depèn del seu desenvolupament a l'aula.

 

 

Té present les següents competències:

Comunicativa lingüística i audiovisual.
Artística i cultural.
Tractament de la informació i competència digital.
Matemàtica.
Aprendre a aprendre.
Autonomia i iniciativa personal.
Social i ciutadana.

Atenció a la diversitat

Activitats multinivell, que permeten una certa flexibilitat en el grau d'autonomia o suport que necessitin els infants.
Amb possibilitats de poder aprofundir, si és el cas.

 

Per qualsevol proposta de millora, pregunta o suggeriments, només cal que m'ho feu saber, us ho ben agrairé.
montserrat vert ros. mvert2@xtec.cat