BUSCAR I EXPLICAR LA INFORMACIÓ:
LLEGIR
QUÈ LLEGIREU?
PROCÉS
 
ESCRIURE

AMB QUÈ ESCRIUREU?

   
  AQUEST PROCÉS DE LLEGIR I ESCRIURE,
FEU-LO TANTES VEGADES COM NECESSITEU
PER PODER FER UNA ESPOSICIÓ BEN COMPLETA.
  EXPOSAR LA INFORMACIÓ
   

POSAR EN COMÚ LA INFORMACIÓ

LLEGIU LA INFORMACIÓ, QUE HEU ESCRIT I PENSEU-LA BÉ, ABANS D'EXPLICAR-LA.