L'ASSERTIVITAT

Una Cacera del Tresor per a la tutoria de secundària

Creada per Núria Alart (nalart@xtec.cat)

 


Introducció | Preguntes | La gran pregunta  | Recursos d'Internet


Introducció   

S'entén per assertivitat la conducta que permet que una persona actuï en base als seus interessos o necessitats, de manera que sigui capaç d'expressar amb naturalitat sentiments  honestos, defensar-se sense ansietat inapropiada, o bé exercir els seus propis drets sense negar els dels altres.

L’assertivitat és una manera d’entendre la vida i segueix uns principis lògics:

Respectar-se a un mateix, respectar els altres, ser directe, ser honest, ser apropiat, tenir control emocional, saber dir no, saber escoltar, ser positiu,manejar el llenguatge no verbal.

Amb els gestos també es demostra l’assertivitat. Quan ens comuniquem amb les paraules, també hem de ser hàbils amb els gestos, expressió del rostre, postura, característiques de la veu (fluïdesa, entonació, volum..); ens referim al llenguatge no verbal.


Preguntes

1- Què és l'assertivitat?

2- Per què és important conèixer sobre l'assertivitat?

3-Quins estils de comportament no són assertius?

4- Com millorar l'assertivitat?

5- Com podem ser més assertius en diferents contextos?

  • Context familiar: pare, mare, germans, avis, etc
  • Context escolar: professors/es , companys/es, personal no docents, etc
  • Amics i amigues.

6- Com podem ser assertius en contra de les drogues: tabac, alcohol.

7- Buscar imatges sobre l'assertivitat.

Contesta les preguntes i escriu les en un full gran o cartolina, de dos en dos. (En parella)


La gran pregunta      

Penseu, de dos en dos, una situació que us causi malestar i inseguretat.

Alguna situació podria ser:

1. Algú et demana que li deixis alguna cosa (un llibre, un CD, diners, roba, diners ...) i no desitges fer-ho.

2. Un professor et crida l'atenció durant la classe de manera injusta i agressiva.

3. Algú et demana un favor que no vols fer, per exemple; que li acompanyis a algun lloc, etc.

Hi ha alguna situació de la vostra vida semblant a les descrites?

Ara penseu vosaltres una situació, la redacteu i després haureu de representar-la a la resta de la classe, durant 2 o 3 minuts. Com podria ser, exactament, la vostra resposta assertiva, amb les paraules i frases que més còmodes us resultin.


Recursos d'Internet     

http://ca.wikipedia.org/wiki/Assertivitat  

http://www.ice.udl.es/uou/patudl/assertivitat.ppt#2

http://www.ice.udl.es/uou/patudl/moment3.pdf 

http://www.csalto.net/ansietat_social/contingut.htm

http://alumnos.eresbier.com/grupo54/pagina6.htm