L'AUTOESTIMA

Les meves habilitats
     

Una Cacera del Tresor per a la tutoria de secundària (Primer Cicle)

Creada per Núria Alart (nalart@xtec.cat)          


Introducció | Preguntes | La gran pregunta  | Recursos d'Internet


Introducció  

Saps què significa la paraula Autoestima? Tu, també en tens. T’agradaria saber quines d’aquestes qualitats i/o habilitats, tens i les que veuen en tu els teus companys/es?

L'autoestima és una condicio necessària per sentir-nos feliços. Estimar-se un mateix és fonamental per poder estimar als altres. És fonamental ser conscients de que la perfecció no existeix, malgrat que la societat d'avui en dia s'entesti a demostrar el contrari. Ens hem d'autovalorar i reconèixer quins són els nostres aspectes positius del nostre físic i de la nostra manera de ser, d'aquesta manera aconseguirem augmentar la nostra autoestima i ser més feliços.


Preguntes

Contesteu en petit grup de tres alumnes i elaboreu les respostes en un full.

1. Què és l'autoestima? Explica-ho amb les teves paraules. 

2. Quines diferència hi ha entre capacitat i habilitat?

3. Feu un llistat d'atributs personals. Continua:

-Una persona afectuosa, generosa, pacient, bona, responsable, segura, sincera, solidària, segura, noble...


La gran pregunta

Escriu les habilitats que tens i classifica-les en: habilitats intel·lectuals, habilitats manuals i sentiments. Després feu una posada en comú en grup.

HABILITATS INTEL·LECTUALS

HABILITATS MANUAL

SENTIMENTS

Escriure contes, ......

Dibuixar, .....

 

Estimar als meus amics,  .......

 


Recursos d'Internet

http://www.xtec.net/~mserra14/lluna/autoestima.html 

http://www.xtec.es/centres/a8028552/primaria/autoestima.pps#4

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.xtec.es/~jcruz/t_

estudi/autoestima/autoconcepte/professora.gif&imgrefurl=http:

//www.xtec.es/~jcruz/t_estudi/autoestima/autoconcepte/index.htm&h=132&w

=115&sz=7&hl=es&start=37&um=1&tbnid=yK2Z6IQ4rpR46M:&tbnh=92&tbnw

=80&prev=/images%3Fq%3Dl%2527autoestima%26start%3D20%26ndsp%

3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN

http://www.definicion.org/autoestima