AUTOESTIMA 1

Coses que faig bé
       

Una Cacera del Tresor per a la tutoria de secundària (Primer Cicle)

Creada per Núria Alart (nalart@xtec.cat)


Introducció | Preguntes | La gran pregunta  | Recursos d'Internet


Introducció   

L'autoestima és l'avaluació que cadascú fa del concepte que té d'ell mateix. L'autoconcepte és la percepció d'un mateix, la visió que cadascú té de les pròpies habilitats, característiques i qualitats. Es considera que tenir un bon nivell d'autoestima significa tenir una visió saludable d'un mateix. Correspon a aquelles persones que coneixen i accepten les seves capacitats i limitacions, les seves virtuts i els seus defectes, i que prenen una postura crítica i constructiva cap a un mateix. Són persones decidides, positives i convenientment assertives.


Preguntes  

Contesteu a les següents preguntes per parelles en un full i adjunteu imatges.

1- Quines són els avantatges de tenir una autoestima adequada?

2- Quins tipus d'autoestima hi ha?


La gran pregunta

Fes un llistat de coses que es poden fer. Després les classifiqueu individulament, pensant si ets capaç de fer-les bé o no. Posa una creu.

TASQUES

1. Llegir una poesia

X

 
2. Jugar a futbol    
3. Cuinar un postre    
4. Tocar un instrument musical    
5.Cuidar les plantes    
6.    
7......    

Recursos d'Internet  

http://www.ecojoven.com/seis/10/autoestima.html

http://www.ecojoven.com/seis/10/autoestima2.html