AVALUACIÓ

 Per avaluar aquesta WebQuest farem servir una Rúbrica d'avaluació.

 Una rúbrica d'avaluació és una graella que conté els criteris d'avaluació.

Ompliu aquestes  graelles:

 

                   Incomplet= 0         Just= 1          Bé= 2         Excel·lent= 3

RÚBRICA D´AVALUACIÓ DE LA PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE FINAL

 

Presentació del Producte

Just

Correcte

Bo

Excel·lent

Punts

Contingut

Demostren poc coneixement respecte als temes treballats.

Demostren un coneixement parcial dels temes treballats.

Demostren un bon coneixement dels temes treballats.

Demostren molt coneixement dels temes treballats.

 

Argumentació

Els arguments gairebé no estan desenvolupats.

Demostren una certa capacitat de desenvolupar arguments.

Demostren força habilitat per argumentar i capacitat per convèncer.

Demostren una gran habilitat per argumentar ho fan amb destresa, saben convèncer.

 

Forma de presentació

Les respostes a les preguntes no són clares.

Hi ha com a mínim 1 de les preguntes demanades desenvolupades correctament.

Hi ha com a mínim 2 de les  preguntes demanades desenvolupades correctament.

Totes les preguntes demanades estan desenvolupades correctament

 

 

Dades estadístiques

Edat

Sexe

Nivell educatiu

Tipus de centre

Delegació Territorial

 

Sobre el contingut de la WebQuest

Els continguts i pràctiques de la WebQuest, t'han semblat adequats? 

El que has après, et servirà per a la teva pràctica docent? 

Els coneixements adquirits, et serviran per al teu treball personal? 

Els continguts relatius a Internet(correu, navegació, cerques, etc.), han estat suficients? 

Aconsellaries fer aquest treball a algun altre company/a? 
Observacions

Escriu els comentaris que consideris adients sobre el contingut de la WebQuest