GUIA DIDÀCTICA

 

INTRODUCCIÓ

La WebQuest està pensada per a la formació del professorat.

Proposa que el professorat navegui per internet per tal de descobrir què són les WebQuest, com utilitzar els recursos per a les classes de tutoria, utilitzant la teoria de les Intel·ligències Múltiples, poder esquematitzar la informació de forma clara per tal que pugui fer una senzilla presentació de Power Point.

Caldrà doncs que el professorat participant d'aquesta sessió aprengui a dominar eines de presentació multimèdia com és el Power Point.

Per assolir l'objectiu del projecte, que es planteja com un treball col·laboratiu, cal que els aprenents utilitzin de manera guiada la xarxa com a font d'informació.


PROCÉS

És important que el professorat pugui desenvolupar les activitats en grup, ja que d'aquesta manera les aportacions són més riques i es permet l'ajuda i la col·laboració entre els diferents membres.


Temporització de les sessions:

Una sessió (d’una hora aproximadament) per tal de realitzar la recerca d'informació.

Una sessió per a realitzar la presentació de Power Point.

Una sessió per a exposar a la resta dels companys el treball realitzat i el debat.

Mentre duren aquestes sessions es proposa al professorat a participar en un fòrum per tal que la gent pugui anar expressant quines són les avantatges de les WebQuest (o els inconvenients).


AVALUACIÓ

L'avaluació ha de recollir tres punts de vista:

Formal: correspon únicament a la presentació final del treball realitzat, correcció en els títols, igualar el tipus de lletra, imatges ben col·locades, portada amb les dades d'identificació ...

D'ús de les eines de navegació: saber escriure l'adreça de la pàgina inicial, entrar als enllaços, sortir dels mateixos, anar endavant, enrera, aturar la descàrrega de la pàgina, seleccionar el text o la imatge a copiar ...

Des del punt de vista dels continguts curriculars: explicació del treball i la informació a la resta dels companys, assoliment de conceptes, idees,... També dels hàbits: treball en equip, apropament a les realitats que s'han conegut, interès per participar en l'activitat ...


CONCLUSIÓ

Per entendre què són les WebQuest i la teoria de les Intel·ligències Múltiples, el millor és descobrir-ho a partir de participar en una WebQuest i poder-la aplicar.


CRÈDITS

Recursos utilitzats pel desenvolupament d'aquesta WebQuest:

De mestr@ a mestre/a. Recursos a l'aula

Bernie Dodge creadora del recurs didàctic anomenat WEBQUEST, i d'on podem baixar una plantilla per a realitzar WebQuest.

Comunitat catalana de WebQuest