PROCÉS

 

Heu d’organitzar-vos per grups de 3 o 4 persones.

Cada membre del grup haurà de triar dues intel·ligències per a poder desenvolupar l’activitat i després fer una posada en comú per tal de poder anar confeccionant la presentació de PowerPoint.

Tindreu unes tres hores per a fer aquestes activitats.

1.- Una hora per a buscar informació sobre les Intel·ligències Múltiples.

2.- Una hora per a explicar cada intel·ligència.

3.- Una hora per a desenvolupar una activitat utilitzant les Intel·ligències Múltiples.