CRÈDITS       

 

 

Aquesta WebQuest ha estat dissenyada per Núria Alart, seguint el model creat pel sr. Bernie Dodge i les orientacions de la Comunitat Catalana de WebQuest

Agraïm a la Sra. Carme Barba el seu estímul i el seu mestratge quant a la creació de pàgines WebQuest.

Per a l'elaboració dels continguts d'aquesta WebQuest he partit bàsicament del propi treball d'investigació sobre la teoria de les Intel·ligències Múltiples, la tutoria a secundària i dels extensos recursos informàtics que es troben a la xarxa d’internet.