AVALUACIÓ

 

La manera de puntuar aquest treball serà la següent: Quan es lliurin els treballs a la professora, aquesta  valorarà seguint la graella d'avaluació que està a continuació. Veureu que aquesta consta de cinc apartats. Cadascun d'ells es valorarà amb 0, 1, 1,5 o bé 2 punts. Al final es posa la nota global i les observacions sobre tots els treballs.

                                                           

 

 

Incomplet = 0 punts       Just = 1 punt     Bé = 1,5 punts          Excel·lent = 2 punts

 

 

 

 

Incomplet

 

Just

 

 

Excel·lent

 

Nota

 

Treball en grup

No  han estat capaços de treballar en grup.

Han treballat poc en grup.

Demostren que han treballat força en grup

El seu treball en grup ha estat molt bo des del principi.

 

Organització de la feina

Han demostrat poca capacitat d'organització.

S'han organitzat acceptablement.

S'han organitzat bé dins el grup.

Han estat capaços de saber-se organitzar perfectament.

 

Recerca informació

Han buscat poca informació.

Han buscat un mínim d'informació.

Es nota que han fet una bona recerca.

La recerca d'informació ha estat excel·lent

 

Presentació dels treballs

Han fet una presentació  fluixa.

Han fet una presentació acceptable.

Han fet una bona presentació.

La presentació és molt bona.

 

Contingut de la presentació

Demostren poc coneixement respecte al tema treballat.

Demostren un coneixement parcial del tema  treballat.

Demostren un bon coneixement  del tema treballat

Demostren molt  coneixement  del tema treballat.

 

Nota final i comentaris de la professora