CONCLUSIÓ

 

Descomposició    Maduració

        

Pensem amb el Medi Ambient

En finalitzar el treball proposat en aquestaWebQuest:

Quantes coses heu aprés!!!

Pel que fa al treball en grup, a organitzar-vos per treballar en grup i a donar importància al treball en equip, a com repartir les tasques i a responsabilitzar-vos de la tasca encomanada a cadascú, a compartir i intercanviar idees i a valorar el treball col·laboratiu.

Pel que fa al tema central d'aquesta WebQuest: el compostatge, a ser conscients de l’aprofitament dels residus que generem.

Pel que fa a l'apartat del muntatge del Power Point, haureu seguit uns passos bàsics per la seva confecció: elaborant textos, imatges, so, gràfics, etc.