INTRODUCCIÓ.

 

 

 

El procés de compostatge es basa en l'activitat dels microorganismes que viuen al nostre entorn (fongs, bacteris, actinomicets); aquests éssers microscòpics són els responsables de la descomposició de la matèria orgànica. Perquè puguin viure i per tant desenvolupar la seva activitat de descomposició necessiten unes condicions òptimes de temperatura, humitat i oxigenació.