PROCÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENCEM...!!!                        

o       Feu grups de quatre persones i poseu-vos un nom al grup.

o        Repartiu-vos els següents rols:

Reporter:farà les fotografies de tot el procés per adjuntar al Power Point.

Secretari: escriurà els resultats i posarà una lletra a una melodia.

Coordinador: buscarà informació sobre el compostatge triarà la melodia.

Investigador: prepararà i buscarà el compostador i el material per a fer el compost

Podeu consultar els següents recursos: 

http://www.casalbcn.info/upload/sostenibles/doc/07practiques%20sostenibles.pdf

http://ca.wikipedia.org/wiki/Compost

http://www.ctv.es/clean_world_hispania/CompoStar.htm

http://www.eula.cl/contenido/compostaje3.htm

http://personal5.iddeo.es/plantas/preguntas_compostaje.htm

http://www.xtec.cat/ceiplesescolesdegurb/activitats/actiesco/compost.htm

http://www.compostadores.com/v3/catala/index.html

http://www.aiguaviva.info/pdf/Manual_compostatge-casola.pdf

ACTIVITAT Nº 1

El coordinador buscarà informació sobre el compostatge,  contestarà a les següents preguntes i les explicarà als seus companys/es per adjuntar al Power Point:

Què és el compostatge?

Què es pot compostar?

Per què fem el compostatge?

Quins són els factors que condicionen el procés del compostatge?

Què passa quan s’omple el compostador?

ACTIVITAT Nº 2

L’investigador prepararà el petit compostador de la següent manera i s’ encarregarà del control del procés. La preparació la fareu entre tots.

Material

­- capsa de porexpan

­ -safata

­ -termòmetre

- hidròmetre

­ -paper indicador universal     

- 4 pedres

­ -tisores

­ -terra de bosc i restes vegetals

­ -paper de diari

- bosses de plàstic

- ganivet

- regle graduat

En aquesta activitat, experimentareu una tècnica per obtenir compost a partir d’una part de les nostres deixalles: les restes de vegetals. Comprovareu com evolucionen les deixalles, des que són trocets de fruites i verdures fins que arriben a tenir l’aspecte i l’olor de la terra del bosc.

 Preparació entre tots

1. Recolliu un grapadet de la part més fosca de la terra del bosc o un grapat de compost ja elaborat i guardeu-lo en una bosseta de plàstic. Ompliu una altra bosseta de plàstic amb un altre tipus de terra.

2. Organitzeu una campanya per recollir una bossa plena de restes vegetals com per exemple pells de fruita, fulles d’enciam i troncs de bledes, restes de plantes...

3. Talleu finament tots els vegetals amb un ganivet, sobre una fusta.

4. Foradeu la capsa de porexpan, pels costats, per la tapa i pel fons. Col·loqueu-la sobre les pedres, damunt d’una safata.

Col·loqueu les restes d’escombraries triturades dins la capsa i barregeu-les amb la terra fosca i l’altra terra. Hi podeu afegir un parell de grapats de serradures.

6. Introduïu un termòmetre i un hidròmetre per un dels forats de la tapa. El bulb ha de quedar cobert per les escombraries.

7. Col·loqueu una etiqueta a la tapa en què fareu constar la data, el nom del grup del treball i el tipus de restes que hi heu col·locat.

A partir d’aquest moment, els microorganismes actuen fins a transformar les deixalles en compost.

Control del procés per part de l’investigador

Les restes que heu col·locat a la capsa es comencen a transformar immediatament: En pocs dies, s’enfosqueixen i canvien d’olor, desprenen un líquid fosc, deixen de fer olor de verdures i desprenen una olor de fems intensa; s’hi observen larves i insectes.

En uns dos mesos, es converteixen en compost, un producte molt més estable segons la temperatura; té l’aspecte d’una terra negra, granulosa i humida.

El contingut de la capsa no serà compost fins al final del procés; en aquest temps, heu de controlar que les condicions siguin bones:

Les restes d’escombraries han de ser tallades a trocets; així, els microorganismes hi penetren amb més facilitat i actuen més ràpidament.

Els microorganismes necessiten oxigen per respirar; per això cal remenar i airejar els residus per mantenir-los esponjosos.

Passats uns dies, una gran part de l’aigua que contenen els residus s’allibera, i en queden molt amarats. Destapa’ls perquè s’assequin una mica i així evitar que els microorganismes s’ofeguin. Les serradures i la terra que hi has afegit eviten que els residus es tornin massa pastosos.

Si més endavant s’assequen massa, ruixeu’los amb aigua. El contingut s’ha de mantenir humit com una esponja escorreguda.

Evolució de les propietats del compost per part de l’investigador

Per saber si evoluciona correctament, en determinareu les propietats. Durant la primera setmana, cada dos dies, i després cada quinze dies. Passats uns dos mesos, observareu que es manté estable.

Comenceu omplint el full de resultats confeccioneu una graella per anotar les observacions:

Color: apunta el color.

Olor: identifica quina olor et recorda: de fruites, d’amoníac, de fems, de terra de bosc...

Lixiviats: observa si s’escola un líquid fosc que cau sobre la safata.

Temperatura i : sense d’obrir la capsa posa’l pels forats.

Alçada de la pila: mesureu l’alçada de la pila amb el regle graduat.

                                                                

ACTIVITAT Nº 3

El secretari escriurà el resultat de les preguntes:

1. Són aprofitables les restes de verdura i fruita de casa nostra? Ens resol algun problema transformar-les en compost?

2. A partir del que heu observat, quins inconvenients creus que poden sorgir en compostar els residus que es generen a una comarca?

3. Quines dificultats i inconvenients heu trobat en el procés?

4. El resultat de l’ experiment ha estat satisfactori? per què?

5. Quina és la causa de la transformació dels residus en el compostatge?

6. Per què augmenta la temperatura en la primera fase del procés?

7. En quines etapes heu observat la presència d’insectes i altres animals?

8. Per què cal airejar i mantenir els residus humits durant el compostatge?

9. Què fareu amb el producte que heu obtingut?

10. Què proposaríeu fer amb el compost d’una planta de compostatge comarcal?

 

ACTIVITAT Nº 5

El coordinador triarà entre tres melodies la més adient per a poder fer una lletra.

http://www.xtec.es/recursos/musica/crestoma/midi/187.mid

http://www.xtec.es/recursos/musica/crestoma/midi/073.mid

http://www.xtec.es/recursos/musica/crestoma/midi/108.mid

 

 

ACTIVITAT Nº 5

El secretari posarà una lletra a la melodia triada.

 

 

ACTIVITAT Nº 4

El reporter anirà elaborant el reportatge fotogràfic del treball que adjuntarà en el Power Point. (Veure exemple de PPT, realitzat per uns alumnes)

 

ACTIVITAT Nº 5

Elaboració del portfoli individual del treball.

ACTIVITAT  Exemple de PPT